Zwroty

Aby każdy klient był w pełni zadowolony z posiadanych produktów, akceptujemy zwroty zamówień zakupionych w butiku online, w ciągu 14 dni od doręczenia ich, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Produkt, który chcesz zwrócić należy odesłać w nienaruszonym stanie, wraz z oryginalnie przymocowanymi papierowymi metkami, oraz plombą sznurkową.

Żeby zwrócić zakupione produkty, należy:

BETKIER
Studzienna 6,
87-600 Lipno

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca klientowi otrzymaną za Towar płatność, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na podany przez Państwa numer rachunku bankowego w formularzu zwrotu.

Koszt przesyłki zwrotu produktów pokrywa zwracający.

Wymiany

Istnieje możliwość wymiany w terminie 14 dni od zakupu, w obrębie innego rozmiaru lub koloru. Nie ma możliwości wymiany produktu na inny model. Wymiana jest możliwa, jeśli w chwili przyjęcia i rozpakowania przez nas paczki, mamy na stanie wybrany na wymianę produkt. W przeciwnym wypadku dokonujemy zwrotu.

Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz prośbą o wymianę na inny rozmiar/kolor.

Przesyłkę należy nadać na adres:
BETKIER
Studzienna 6,
87-600 Lipno

Koszt przesyłki wymienianych produktów pokrywa Wymieniający.

Reklamacje

 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) w przypadku:
 • uszkodzenia powstałego poprzez nieprawidłowy dobór rozmiaru,
 • uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • naturalnego zużywania się produktu,
 • uszkodzenia mechanicznego (otarcia, rozcięcia, naderwania bądź zadrapania, oderwania ozdób, zamka),
 • uszkodzenia powstałe przez brak pielęgnacji oraz konserwacji produktu,
 • uszkodzenia świadomie pogłębiane przez dalsze użytkowanie produktu,
 • stwierdzenia przez Konsumenta braku wygody produktu,
 • przemakania (o ile w opisie nie zostało napisane, że produkt jest wodoodporny).
 • W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 • W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać zdjęcia oraz wypełniony formularz reklamacji, który będzie zawierał numer zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego, oraz szczegółowy opis wady/uszkodzenia na adres mailowy kontakt@betkier.pl. Decyzje wysyłamy na podany w formularzu adres mailowy.
 • Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Konsumenta, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; żądać usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą pod odpowiedni adres reklamacyjny. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady.
 • Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Przesyłkę należy nadać na adres:
BETKIER
Studzienna 6,
87-600Lipno

Menu